Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.01.2011 04:04 - Земята е доста по-млада от колкото се смяташе до сега
Автор: rockbul Категория: Забавление   
Прочетен: 5808 Коментари: 14 Гласове:
5

Последна промяна: 18.01.2011 04:07


За определяне на възрастта на вкаменелостите, както и на самите земни пластове се използват предимно два основни метода: първият е т.нар.„индекс на вкаменелостите“, вторият е методът на радиоактивното разпадане.

 

Индекс на вкаменелостите

Еволюционната теория приема, че определени растения или животни са живели в дадена ера, след което са изчезнали. И когато в някой земен пласт се намерят такива вкаменелости, вади се заключение за възрастта на този пласт. Естествено е да се очаква, че най-старите пластове ще съдържат най-простите форми на живот.

Този палеонтологичен метод има доста слаби страни. Ето някои от тях:

1) Необяснимо е защо последователността на геоложките времена се определя по сложността на биологичните форми, намерени като фосили в земните слоеве.Единственото обяснение би могло да бъде, че еволюционната теория се приема а priori като доказан факт, като наука. А това не е така. Практически би трябвало да бъде обратното.

2) Този метод е в противоречие с т.нар. „полистратни вкаменелости“. Това са вкаменелости на дървета или гигантски животни (динозаври), пресичащи вертикално два или повече земни пластове. Този факт показва, че тези пластове са се образували за много кратко време. Ако пластовете са се трупали милиметър по милиметър в продължение на милиони години, те никога не биха съдържали вкаменелости.

3) Находките на т.нар. „живи индекс вкаменелости“ поставят под съмнение достоверността на този метод.Това са вкаменелости на растения, водни звезди, брахиоподи и охлюви, които се изчисляват от еволюционистите на 530 милиона години. Всички те обаче изглеждат абсолютно еднакви с познатите днес видове. Никаква следа от еволюция през тези милиони години!Откритите вкаменелости представляват напълно завършени биологични видове. Логично е да се предположи, че от милионите вкаменелости поне някои би трябвало да притежават особености на преходните форми, описани в учебниците по биология. Обяснението е, че преходни биологични форми никога не са съществували. И още нещо палеонтолозите установяват в много от намерените вкаменелости дегенеративни промени, предавани по наследство, а не по-сложни форми на строеж.

4) Съществуването на празни полета между отделните систематични групи (от тип до род) е много силно доказателство за липса на еволюционно преминаване (вертикално развитие) от един вид в друг. Тази липса на междинни форми Дарвин нарича „ужасяваща мистерия.

Необяснимо от гледище на този метод е разположението на стари земни пластове върху по-млади (напр. Матернхорн в Швейцария).

6) Стратиграфският профил като цяло (ери, периоди, епохи) не може да се установи никъде в природата. В този си идеален вид той се описва само в учебниците.

7) Изобилстват находки с т.нар. „млади“ земни формации, лежащи паралелно или върху „стари“ формации. Между тях обаче липсват междинни геоложки времена.

8) Открити са множество земни слоеве, разположени в точно обратен еволюционен ред: вкаменелости от камбрий, лежащи върху утайки от карбон, или такива от палеозойската ера, намиращи се върху периода креда.

9) Необясним е фактът, че на много места се откриват масови гробници от различновидови вкаменелости в една и съща земна формация, а те би трябвало да представляват различни геоложки времена.

10) Друг сериозен проблем на този метод е, че много видове са останали в основата си непроменени от момента на появяването си и през цялото време на предполагаемите геоложки времена. Пример са протозоите, с които се предполага, че е започнала биологичната еволюция.

11) Има и доста спекулации с този метод. В САЩ, в каменовъглени пластове, изчислени от еволюционистите на 300 милиона години, са намерени вкаменелости от отпечатъци на стъпки на човек. В тези отпечатъци са открити трилобити. Действително е наивно и смешно да се приеме, че по това време са живели хора!

12) Съществува и един проблем, елементарен, но неразрешим за еволюционната теория: Как се формират вкаменелостите? Вкаменелост на даден организъм може да се получи, ако той е бил незабавно откъснат от достъпа на въздух. В противен случай ерозионните сили, бактериалното разложение и атмосферното влияние ще го унищожат, преди да се осъществи процесът на вкаменяване.

През последните няколко години се появяват все повече и повече научни съобщения, потвърждаващи внезапната поява на живот в неопределен брой разновидности с напълно развити основни белези от самото начало. Установените биологични видове в тези вкаменелости са идентични със съществуващите в природата днес. С други думи, вкаменелостите „говорят“ за напълно завършен в самото начало биологичен свят, а не за еволюиращ.

Това е причината този метод да се изоставя през последните години както от палеонтолози, така и от еволюционисти. Дори и в по-новите учебници по биология се споменава твърде бегло, а в някои напълно липсва.

Ето защо палеонтолозите-еволюционисти се насочиха към методите на радиометрично определяне на възрастта.

 

Методи на радиометрично датиране

Те се отнасят към абсолютните методи в палеонтологията за доказване възрастта на земните пластове и вкаменелостите в тях. За еволюционната теория тези методи са от решаващо значение. Накратко казано, те се основават на физичните свойства на някои радиоактивни елементи, които се превръщат чрез разпадане в други химични елементи. Скоростта на разпадане за даден елемент се приема а priori за константна величина. Затова измерването на съотношението между изходния и новополучения елемент в дадена проба трябва да даде информация за времето, за което се е осъществило това разпадане. Най-често при тези методи се използват радиоактивните елементи уран-238, рубидий-87 и въглерод-14. Знае се, че за всеки 100 милиона години от 1 кг уран остават 985 г и се образуват 13 г олово и 2 г хелий (т.е. периодът на полуразпад на урана е 4,5 милиарда години, при рубидий 47 милиарда години и при въглерод 14 – 5,730 години). Съотношението между изходен и дъщерен елемент в изследваната проба би трябвало да даде отговор за геологичната възраст на тази проба (скелети, други вкаменелости, земни проби и т.н.).

Такава е теоретичната постановка на методите. Тяхното приложение в практиката обаче е свързано с редица трудности, условности и неточности, което намалява в много голяма степен достоверността на получените резултати. Това е причина за появата на много критични материали в специализираните периодични издания през последните 20 години, говорещи за спекулативен характер на тези методи. Ще се спрем на някои от слабите им страни, за да отговорим на въпроса доколко надеждни са те при определяне възрастта на биологични вкаменелости (напр. останки от човешки скелети) и преди всичко възрастта на Земята, което за еволюционната теория е от особено важно значение. За съжаление както в учебниците, така и в масмедиите поради некомпетентност се спекулира немалко в това отношение.

Какво казва науката относно радиоизотопните методи на измерване?

За да се приложат тези методи, са необходими няколко задължителни предварителни условия. От научна и практична гледна точка тези условия обаче са неизпълними и абсолютно недоказуеми. Ще споменем само три от тях:

1) Изследваните проби трябва да са принадлежали от създаването си до момента на изследване към една напълно затворена система, т.е. неподлагана на въздействието на външни и вътрешни фактори. В природата обаче не съществува понятие „затворена система“. В природата няма система, която да е останала в продължение на дълъг период от време неповлияна от околната среда. Така че първото условие за тези методи е неизпълнимо.

2) Системата в своето начало не трябва да е съдържала количества от дъщерния елемент. Ако е съдържала, при изчисленията това трябва да се коригира. Невъзможно е да се разбере първоначалното състояние на радиоактивни елементи (изходни и дъщерни) в система, която се е образувала в твърде далечно или праисторическо време, или както еволюционистите твърдят, преди милиони и милиарди години. Това е въпрос на предположение и вяра, но не и на наука. При изследването на съвременни вулканични скали, образувани от потоци лава от вътрешната мантия на Земята, се установява наличието на уранови минерали, радиоактивно олово, но така също и обикновено олово. А как е било в началото? Така че и второто условие при тези методи е неизпълнимо.

3) Скоростта на процеса на полуразпад трябва да е била постоянна от началото до момента на измерването. Знае се обаче, че всеки процес в природата протича със скорост, която се влияе от много странични фактори. При урана учените отдавна са установили, че този процес е променлив и се влияе от фактори като: космическата радиация, магнитното поле на Земята, свръхексплозии на близки звезди и т.н. Така че условието „постоянна скорост“ е неизпълнимо. В най-добрия случай може да се говори за средна скорост на полуразпад, но не и за постоянна.

Тези три неизпълними условия при урановия, рубидиевия и калиевия методи показват, че тези методи не притежават научна стойност, поради което и резултатите, които се получават чрез тях, са нереални. Това е особено важно при определяне възрастта на Земята, с което ще се занимаем по-късно.

За разлика от ураново-оловния метод, методът на въглерод-14 се използва за определяне възрастта на сравнително млади обекти. Особено надеждни са резултатите от обекти, живели допреди 3000 години, неубедителни до 5000 години и нереални над 8000 години. Този метод намира особено приложение за определяне възрастта на организмови находки (вкаменелости, остатъци от човешки скелети и пр.), но не по-стари от посочената вече възраст. Както предишните, така и този метод има някои основни недостатъци:

1) Не е възможно да се знае какво е било съотношението между въглерод-14 и въглерод-12 в биосферата, включително и в живите организми, когато изследваният обект е загинал, и дали то е сравнимо с тези съотношения днес.

2) Не може със сигурност да се каже, че скоростта на полуразпад е била константна и не е била повлияна от външни или вътрешни фактори.

3) Не може да се отговори на въпроса дали съотношението между радиоактивен (С-14) и обикновен въглерод (С-12), погълнат от организма, е константно.

Това показва, че и методът с въглерод-14 трябва да се интерпретира с необходимото внимание и да се търсят винаги средни стойности от получените резултати. Този метод има обаче едно важно предимство – получените резултати могат да бъдат потвърдени или отречени с допълнителни данни от последните 6000 години, т.е. откакто има документирани историко-археологически находки.

Най-новите изследвания в областта на радиокарбоновия метод са насочени в търсене на началния момент във времето, от когато започва промяна на съотношението между С-14 и С-12. Тези изследвания ще дадат отговор на въпроса кога се е появил радиокарбонът (С-14) на Земята.

Ние се спираме по-подробно на методите на вкаменелостите (фосилите) и на радиоизотопното датиране, тъй като на тях се крепи цялата еволюционна теория. От достоверността на тези методи зависи и достоверността на еволюционната теория. Ще резюмираме казаното дотук със следните три основни извода:

1) Вкаменелостите са доказателство за един напълно развит биологичен свят, а не за еволюираш.Твърдението на еволюционната теория, че „вкаменелостите са най-важното доказателство, че животът се е развил от по-прости към по-сложни форми“, не отговаря на истината.

2) Предварителните условия за провеждането на ураново-оловния метод са неизпълними, резултатите не подлежат на научна проверка, не са доказуеми, често са противоречиви, наивни или спекулативни, поради което не могат да се приемат за реални. От научна гледна точка такива резултати не отговарят на истината.

3) Радиокарбоновият метод е единственият, чрез който могат да се получат достоверни резултати, но само в границите от 3000 до 5000 години. Над тази граница той е неприложим.

 

Милиардите години не могат да бъдат доказани

Въпросът за възрастта на Вселената и съответно на Земята е ключов и най-съществен въпрос, поради което и отговорът е от решаващо значение за достоверността на еволюционната теория.

Еволюционистите вярват, че:

- Възникването на Вселената е станало преди 14 милиарда години

- Земята е на 4,5 милиарда години

- Самозараждането на живота е станало преди 3,8 милиарда години

- Многоклетъчните организми се появили преди 600 милиона години

- Преди 70 милиона години се появяват първите бозайници

- Преди 25 милиона години започва развитието на първата човекоподобна маймуна

- В периода отпреди 130 000 до 90 000 години става преминаването на Homo erectus в Homo sapiens и разселването му в други континенти.

Какво казва науката?

1) Изчислено е, че годишно върху Земята падат 5 до 15 тона космически прах. Това значи, че за 4,5 милиарда години натрупаният слой от метеоритен космически прах трябва да има дебелина от 20 до 60 метра. Пласт с такава дебелина обаче не се установява никъде. Голяма беше изненадата на американските астронавти, когато кацнаха през 1969 г. на Луната. Те очакваха да видят няколко метра космически прах, но този слой не беше повече от един сантиметър.

Космическият прах съдържа 300 пъти повече никел от земната кора. Малкото количество никел, установен на повърхността на Земята, е допълнително доказателство за малкото количество космически прах върху нея. Интересни са изчисленията на учените за съдържанието на никел, разтворен във водите на световния океан. Резултатите са показали, че времето, необходимо за неговото натрупване, не може да е от порядъка на милиарди години.

Така че единственото обяснение за ниското съдържание на никел в земната кора (дебела 19 км.) и световния океан (70,8% от повърхността на земното кълбо) учените свързват с една по-млада Земя, т. е. Земята не може да бъде на 4.5 милиарда години.

2) Както видяхме по-горе, при радиоактивното разпадане на урана се образува хелий, който излиза от литосферата и се натрупва в атмосферата. Ако този процес е продължавал 4, 5 милиарда години, в атмосферата днес трябваше да има 100 000 пъти повече хелий. Животът при тези условия не би бил възможен. От физико-химията се знае, че хелият не се губи от атмосферата, тя по-скоро поглъща хелий от космоса. Съдържанието на хелий в атмосферата е доказателство за една по-млада Земя.

Подобен е случаят с аргон-40, който се получава при разпада на радиоактивен калий. Аргонът в атмосферата е прекалено малко, за да се е образувал през 4,5 милиарда години на разпад на калия.

Тези факти показват, че Земята не може да бъде на 4.5 милиарда години.

3) Правени са изчисления относно притока на материали (глина, сол, пясък, метали и т.н.) към световния океан. Получените резултати при всички тези изчисления са показали, че възрастта на Земята не би могла да бъде 4,5 милиарда години!

4) Магнитното поле на Земята непрекъснато отслабва и това отслабване се удвоява на всеки 1400 години. Изчисленията показват, че преди няколко десетки хиляди години магнитното поле трябва да е било толкова силно (32 пъти по-силно, отколкото е сега), че Земята би експлодирала поради топлината, произвеждана от собствените й магнитни сили. Каквото и да мислим по този въпрос, логичният извод е, че Земята не може да бъде на 4.5 милиарда години.

5) Според геологията Земята и Луната са на една и съща възраст. Луната излъчва топлина, има магнитно поле и е сеизмично активна (лунни трусове). Тъй като Луната е многократно по-малка от Земята, естествено е тя да е изстивала много по-бързо. Фактът, че сърцевината на Луната е течнообразна, показва, че тя е много по-млада. отколкото еволюционистите смятат.

6) Посоката на въртене на две от планетите на Слънчевата система (Венера и Уран) е противоположна на посоката на въртене на останалите планети. Ако е вярна еволюционната теория, че Слънчевата система е възникнала от един и същ въртящ се небуларен облак, защо тези две планети се въртят в противоположна посока?

7) Знае се, че краткотрайните комети губят част от материала си, когато преминават в близост до Слънцето (красивите „опашки“, които нощем се наблюдават). Изчислено е, че поради материала, който губят, кометите не биха могли да са на милиарди години. Как така съществуват все още тези комети във Вселената, ако тя е на 14 милиарда години? Явно е, че тези милиарди липсват.

8) Не е възможно съществуването на сеизмична активност на малки планети или техни сателити в една стара Вселена. Преди няколко години учените астрофизици бяха изненадани от силно изявената вулканична активност на сателита на Юпитер (т.нар. юпитерна луна). Поради голямата отдалеченост от Слънцето, поради малките си размери (3,640 км в диаметър) и, разбира се, поради милиардите години, които се приписват на Вселената, това небесно тяло трябваше отдавна да е изстинало и да не показва абсолютно никаква вулканична активност.Поради своите размери то е могло да запази собствената си топлина не повече от няколко десетки хиляди години. А за голямо учудване на специалистите луната на Юпитер показа най-висока вулканична активност в планетарната Слънчева система. Логичният извод е, че тази система не е толкова стара, колкото еволюционистите приемат.

9) През 18 век бе установено, че Слънцето се свива със скорост 0,1 % на всеки 100 години. При такава скорост на свиване следва, че преди 2 милиона години то трябва да е било два пъти по-голямо, отколкото е днес. Но тогава според еволюционната хронология трябва да е бил апогеят на ледниковия период! А как биха изглеждали размерите и излъчването му преди милиарди години? Животът на Земята не би бил възможен. Логичният извод гласи: милиардите години не могат да бъдат научно доказани.

През 1979 г. учените астрономи установиха, че Слънцето губи от своята енергия и след около 100 000 години ще изчезне. Това се потвърди по-късно и от липсата на регенериране в неговата вътрешност. Този факт противоречи на еволюционната теория относно вечността на материята и потвърждава библейското учение за преходността на творението.

10) Ако ерозията на континентите е протичала със същата скорост, както сега, само за 14 милиона години континентите щяха да са изцяло разрушени до морското равнище. А тези 14 милиона години представляват само 0,5% от предполагаемата според еволюционистите възраст на Земята. Явно е. че това предположение не може да се докаже по научен път.

11) Интересни сведения за възрастта на човечеството дава демографската статистика. Според Factum (2005, 1, 41) средният годишен прираст на населението на Земята възлиза на 0,2% при среден брой деца на семейство 2,5. Ако се приеме, че човечеството е започнало от една двойка, това значи, че за 11 000 години ще достигне днешния брой от 7 милиарда. Ако процентът на нарастване многократно се намали (напр. 0,05% годишен прираст), за 400 000 години населението на Земята щеше да бъде 10 на степен 87, което е абсурд. Та едва ли Homo erectus и производният му Homo Sapiens са познавали по това време противозачатъчни методи и средства или пък са имали проблем с абортите.

Предположението на еволюционната теория в това отношение няма никаква научна стойност.


От казаното дотук можем да направим следния основен извод:

Милиардите години, за които еволюционната теория говори, не могат да бъдат научно доказани. Това означава, че Земята не е толкова стара, колкото предполага еволюционната теория. Този факт прави безсмислена цялата еволюционна доктрина относно произхода и развитието на живота.

 

Гласувай:
6
11. fossilomaniac - как сте с чувството за хумор? ;)
27.02.2011 19:33
...смятам малко да поракритикувам написаното от Вас ....в шеговит тон разбира се....надявам се да го приемете от положителното му страна :)
Има доста неща, които вероятно биха ми прозвучали вярно, ако не съм изучавал генетика и исторична геология и ако сам не събирах фосили. Тъй като сте се постарал с количеството на оборващите теории твърдения, ще ми отнеме известно време да ги разгледам и отговоря точка по точка, за което моля извинете :)
цитирай
2. rockbul - До fossilomaniac
27.02.2011 23:47
Ще се радвам да получа оборващите доказателства. Благодаря предварително.
цитирай
3. анонимен - Как ще се обясни...
28.02.2011 09:28
Как ще бъде обяснено тогава сходствата между различни видове организми - примерно хора и птици, или земноводни и птици. Всички гръбначни животни имат един общ белег - гръбначен стълб. Как ще се обясни това, случайно ли е? Единственото логично обяснение е че тези същества имат общ прародител. Ами зелените растения. Съвмрененните цветни двусемеделни имат един обще белег. Всичките им семена имат 2 семедела - боб, череша, кестен, дъб, домат, кактус, роза, ... едни са дървета, други храсти, трети са треви. Как ще се обясни че толкова различни видове растения имат 2 части на семето? Значи имат общ прародител. Как ще се обясни приликата в частите на клетката между еукариотните клетки на всички организми - и растения и животни. Как така всички има едни и същи органели - митохондрии, апарат на голджи, центриоли, рибозоми и тнн. ?!? И какво правят на майната си галактики и звезди, които по метода на червеното отместване са на милиарди светлинни години от нас, и защо се отдалечават от нас другите галактики. Защо всико сякаш "бяга" от някакъв общ център? Това как ще се обясни?
цитирай
4. rockbul - до анонимен
28.02.2011 13:43
по принцип не би трябвало да си говоря с виртуален аноним, но все пак заради другите посетители в Блога ще вметна. Научноста, доказателствата и наблюдаемоста на едно такова твърдение за общ прародител е също толкова вярна и логична, колкото за съществуването на един общ творец- създател. Защо да вярваме в нещо, което не е доказано, а да не вярваме в друго, което също не е доказано? Нали не твърдите, че информацията в клетката на ДНК е програмирана от прародител ? И ако е така може ли да дадете смислен отговор от къде се е пръкнала тази информация в ДНК- извор на живота във Вселената? Това за галагтиките нейде сте го прочели ама не е баш така. В която и точка на Вселената да застанете вие наблюдавате разбягването на галктиките все едно вие сте центъра на "Големият взрив", който не знайно защо води не до забавяне на скороста на отдалечаване на космическите обекти, а напротив до все по-голямото им ускоряване причинено от измислената и фантастична "черна материя" и "черна енергия", а защо не и от " черна магия"? Кое е вярното? Това, което може да се види,измери,провери, осмисли и да се повтори или написаното в от някои научници респективно Библията /разлика няма/. Колко пъти сте наблюдавали вертикална еволюция и къде? Кое е по вярното: това, че Христос е направил вино от вода или това, че мечката е изоставила боровинките и малинките на сушата и се е бухнала в световният океан за да се превърне в кит. Хората вече могат да правят от вода вино, но от мечка кит не... Забележете аз не съм религиозен. По-горе в поста съм се опитал да събера научно доказани неща и факти за това, че Земята и Вселената не могат да бъдат на тази възраст, която им се приписва. Скоро нещата ще си дойдат на мястото и всички костенурки, слонове , тъмни материи,сингурлярности,струнни теории и плоски земи ще си намерат мястото в недоказуемите хипотези нейде в килера на историята. Няма как да се доказват и устояват на времето неща с измислени такива. Само спокойствие и пълно спокойствие ...
цитирай
5. polaris - Ембрилогия
01.03.2011 09:19
:D :D Това е смешно. Само защото не сте присъствали на началото на дадено събитие, не означава, че то не се е случило. Ми то по вашата локига следва, че след като никой днешен жив човек на тази Земя не е бил свидетел на създаването на българската държава, означава ли това, че тя никога не е била създавана? А възрастта на байкушевата мура... 1 300 години. Това, че не сте я боднали вие, не означава че дървото не е на толкова години и е надживяло всички поколения българи. Виждате ли, бъркате понятията вяра и знание. Вярваме в това което не виждаме. Ако го виждаме няма да го вярваме, а тогава ще го знаем. Обективната реалност не може да се променя, само заради това че на някого не му изнася. Земята е достатъчно огромна и толкова древна, че да си мисли човешкия ум, че за има няма 200 години научни изследвания ще я опознае, при все, че животът на сушата е от поне 400 милиона години. Аз първо ми е интересно някой човек, на тази Земя, да дойде и да ми обясни колко време са 1 000 000 години, защото аз, честно, не мога да си ги представя. Камо ли 400 милиона. Законите на физиката и природата си имат свой начини за контрол над материята в тази Вселена и нито вие, нито аз, нито който и да е било би преразказал или описал нейното раждане и битие ей така с прости думи, сякаш си купува баничка от магазина. Много ми е чудно, казвате,че данните и проучванията довели до допусканията и приемането на съвременните допускания за възраст на планетата ни и Вселената, както и за еволюцията съществата на Земята не са верни или изкривени. Ами на изложеното от вас тук да гледаме като безупречната истина ли? Когато някой казва, че нещо не е така, следва да каже как е, а не да обяснява защо не може да е така. И все пак никой противник на еволюционната теория, дори тя да не е вярна във варианта, който се представя днес, не може да обясни как тогава толкова различни видове организми си приличат. Защото ембрионите на всички гръбначни си приличат в началото на развитието си, вкл. и човека?!
цитирай
6. rockbul - polaris
01.03.2011 19:25
Благодаря ви, че вземате отношение по този пост.Не виждам нищо смешно в него, но явно сте зареден с по-добро чувство за хумор от мен.Не разбирам какво трябва да доказвам. С поставените въпроси тук в моята тема става ясно, че Земята не може да е на толкова години, както и Вселената. Аз не обяснявам кое как е, просто се вижда с обичайните средства на науката, че периодите от време не могат да се установяват по досегашният начин защото са немправили, недуказуеми и грешни. От този факт нататък трябва да се редуцират и заключенията в науката. Защо си приличат гръбначните вече отговорих. Еднакво недоказуемо е, че сме произлезли от един прародител или от един създател-творец. И двете твърдения се основават единствено на вяра и предположение, но не и на издържана научна фундаменталистика. Това за приликата в ембрионална възраст мноооого отдавна се отрече/явно сведенията са ви поне от 30 години назад/. Аз не обяснявам защо не може да е така - науката го обяснява с факти, закони и логични разсъждения, който съм си направил труда да опиша. Нищо повече ! Предполагам, че се гневите защото сте убеден еволюционист и едно такова определяне на времевите периоди за Вселената и Земята праща на пух и прах и без това несъстоятелната хипотеза на Дарвин. Така е, за това се нарича наука иако иска да е такава тя не трябва да се основава на вяра и предположения , а на доказателства. Поздрав и успех !
цитирай
7. fossilomaniac - ..относно сътворението:
01.03.2011 20:04
не се виждат доказателства за сътворение. За съжаление науката не може да го опровергае поради редица факти:
1. Цялата "методология" е със съмнителна достоверност и се базира на няколко наистина древни публикации
2. Уредите и съставките, необходими за Сътворението са описани твърде мъгляво
3. Протичането на процеса е предадено със свои думи от авторите и липсват критерии за отчитането му.
4. Статистическата обработка също липсва, поради което изводите се базират изцяло на устни съобщения от личности, чието съществуване само по себе си е под съмнение!!!
:))) Дотук с хумора, сега малко по-сериозно. Да започне с фосилите, че тях ги чувствам най-...ъъъ..."близки":
rockbul написа:"Индекс на вкаменелостите

Еволюционната теория приема, че определени растения или животни са живели в дадена ера, след което са изчезнали. И когато в някой земен пласт се намерят такива вкаменелости, вади се заключение за възрастта на този пласт. Естествено е да се очаква, че най-старите пластове ще съдържат най-простите форми на живот."
Не съм срещал терминът "индекс на вкаменелости", въпреки, че уж съм изучавал палеонтология. Индексови видове са ползват за означаване на тясна и определена геостратиграфска единица (само когато има фосилни находки в съответния слой). Те се ползват само като помощно средство при датиране, определяне на вертикални взаимоотношения на пластовете и корелации между различни геологични формации! Изводи за възрастта на пласта мога да се правят по вкаменелости само относително. За точно датиране се ползват радиометрични, геомагнитни и др. методи.
Относно най-старите пластове и най-простите форми на живот: Не може да се каже кое е просто и кое сложно от гледна точка на биологията! Може да се каже обаче, че най-старите (седиментни!!) пластове съдържат съответво най-старите форми на живот, които са относително неразнообразни. Следва диверсификация на видовете с промяна на условията и създаването на нови(екологични) ниши за живот.
Ще продължа ...
цитирай
8. анонимен - ...
01.03.2011 20:15
rockbul написа:
"Този палеонтологичен метод има доста слаби страни. Ето някои от тях:

1) Необяснимо е защо последователността на геоложките времена се определя по сложността на биологичните форми, намерени като фосили в земните слоеве.Единственото обяснение би могло да бъде, че еволюционната теория се приема а priori като доказан факт, като наука. А това не е така. Практически би трябвало да бъде обратното."
Последователността на геоложките времена не се определя по усложняването на устройството на видовете а по смяната на видовия състав! Еволюционната теория е само отражение на наблюдавани такива последователности! Така че всъщност Е "обратното" ;)
цитат:
"2) Този метод е в противоречие с т.нар. „полистратни вкаменелости“. Това са вкаменелости на дървета или гигантски животни (динозаври), пресичащи вертикално два или повече земни пластове. Този факт показва, че тези пластове са се образували за много кратко време. Ако пластовете са се трупали милиметър по милиметър в продължение на милиони години, те никога не биха съдържали вкаменелости."
Има цяла наука за образуването и запазавнето на останки от различни организми, която обяснява и как точно се получават т.нар. полистратни фосили. Нарича се тафономия, но ще трябва цяла лекция да напиша...мисля не е тук мястото ;) Важното е, че няма нищо мистериозно в такива находки и те не противоречат на общата теория!
цитирай
9. анонимен - ....
01.03.2011 20:31
цитат:
"3) Находките на т.нар. „живи индекс вкаменелости“ поставят под съмнение достоверността на този метод.Това са вкаменелости на растения, водни звезди, брахиоподи и охлюви, които се изчисляват от еволюционистите на 530 милиона години. Всички те обаче изглеждат абсолютно еднакви с познатите днес видове. Никаква следа от еволюция през тези милиони години!Откритите вкаменелости представляват напълно завършени биологични видове. Логично е да се предположи, че от милионите вкаменелости поне някои би трябвало да притежават особености на преходните форми, описани в учебниците по биология. Обяснението е, че преходни биологични форми никога не са съществували. И още нещо палеонтолозите установяват в много от намерените вкаменелости дегенеративни промени, предавани по наследство, а не по-сложни форми на строеж."
Такааа...Тук вече има редица неверни неща, които извинявам предвид очевидната липса на познаия на автора в областа на палеонтологията.
Ше започна отзад напред. "Промени, предавани по наследство" няма как да бъдат установени с методите на палеонтологията..още по-малко "дегенеративни". Това е обект на генетиката, която точно обратното казва - начините за запазване и предаване на информация са се развивали и усъвършенствали. "По-сложни форми" и "дегеративни промени" в еволюционен смисъл са абсолютно безсмислени понятия! Можем да говорим за усложняване на устройството или функционално отпадане на органи и системи като последица от адаптивни механизми.
Изключително опростенчески подход е да се гледа на развитието на видовете като на лъч напред, определян от ясна последователност на изкопаеми форми!!! Най-често става дума за "дърво", с много разклонения, доволно сложна за разчитане от пръв поглед. Добре е, че съвремената наука разполага с методи като кладистичният анализ например, който добре показва родството и последователноста на видовете в много групи(само от които има достатъчно фосилни находки!!). Няма и "напълно завършени" - всички показват развитие!!!
цитирай
10. анонимен - ....
01.03.2011 20:44
при някои то е относително незабележимо. Морските таралежи например(че те са ми слабост) търпят редица външни промени във времето и значително разнообразие от форми, но вътрешното им устройство е забележително консервативно. От палеозоя насам те си съществуват почти без промяна в главните системи на организма!! Това обаче не им пречи да са се променяли във времето - през юрата се появяват първите неправилни, после се приспособяват към различни типове дъно през кредата и претърпяват немалко видово разнообразяване до днес! Така че е много некоректно да се говори за непроменящи се "видове" - не се променят консервативните белези на някои групи(то и затова се наричат консервативни!). Но в никакъв случай не може да се каже, че откритите вкаменелости са същите видове, като от преди милиони години. Критерият за вид в биологията и палеонтологията е различен!!! Дори и това обаче не издържа критика при един елементарен математичен анализ...само по морфологични и морфометрични признаци - такъв един анализ доказва родството и различията между отдалечени във времето видове.
В този рез на мисли обещавам(след позволениато на автора на блога разбира се), да публикувам една статия с такъв анализ за пример.
Засега слагам пауза - очаквайте продължение по останалите точки :)
цитирай
11. polaris - Микробиология
02.03.2011 18:14
Не знам също как бихте обяснили придобиване на устойчивост на бактериите към различни видове антибиотици с което те стават устойчиви на тяхното въздействие. Това се случва след няколко поколения бактерии и доста бързо се проявява в рамките на човешки живот и може да бъде проследено. Възникват цели клонове бактерии от един вид устойчиви на дадени лекарства. За да може да се предаде на поколението трябва да възникне мутация, която не може да е случайна, т.е. под въздействие на случайността,а на строго определен фактор в средата-антибиотика.
цитирай
12. rockbul - до polaris
02.03.2011 21:34
Явно не сте разбрали въпросът ми. Става въпрос за "Вертикална еволюция". Един вид да се промени в друг /маймуна в човек, не шимпанзе в горила въпреки, че и това е невъзможно/.Бактериити и всичко друго, което се дава за пример потдържащ еволюционната хипотеза е само хоризонтална еволюция /естествен отбор/ състояща се само вътре във вида. Вертикална еволюция не само, че не е наблюдавана, но по принцип е невъзможна дори на микробиологично ниво. /десетки хиляди учени харчат денонощно огромни пари за да променят нещо във вертикален вид, но...уви? /Затова и няма намерени междинни видове и колкото и да ни обещават палеонтолозите и да фалшифицират откритията няма как да намерят нещо, което никога не го е имало. Ако не се лъжа вече 200 години се търсят междинни видове. Все пак очакваме от науката истини, а не предположения и приемания априори. В Библията приемания колкото искате, но като се замисля май в науката са доста повече. Затова именно за мен си остава недостъпно знанието за творението и законите на Вселената. Благодаря ви за участието в разговора.Ще очаквам още коментари.
цитирай
13. fossilomaniac - за еволюцията...
02.03.2011 23:33
Първо нека изясним какво означава вертикална еволюция. Един вид не се превръща в друг, а става родоначалник на един или повече дъщерни вида. Често това е съпроводено с множество "слепи" разклонения, които погрешно са възприемани понякога като междинни форми. Истинските преходни форми имат много кратък живот в геологичен смисъл и рядко оставят фосили, поради ограничено разпространение и ниска численост. Затова и почти не се попада на тях. А междинни видове има намарин при безброй групи - пак ще дам пример с любимите ми морски таралежи: при видовете от род Micrster се наблюдават промени в устройството, пряка свързани с условията на живот(в случая с размера на частиците в песъкливата тиня и дълбочината на която са се закопавали). Построените редове показват тенденциите в еволюцията им през цялата горна креда и палеоцена. Става дума за отделни видове, даващи разклонения и дъщерни такива!!! След което целият род изчезва в края на палеоцена(тоест се явява задънен "ръкав" в еволюцията на по горен таксон(Spatangoida)....така че се наблюдава и т.нар.макроеволюция..

цитирай
14. rockbul - До fossilomaniac
03.03.2011 03:42
не се виждат доказателства за сътворение. За съжаление науката не може да го опровергае поради редица факти:
1. Цялата "методология" е със съмнителна достоверност и се базира на няколко наистина древни публикации
… до колкото си спомням в Новият завет става въпрос за сътворение и как се е извършило то, чрез словото божие.Четирите действащи евангелия са написани от 30 до 300 години след смърта на Христа и след това са преправяни и допълвани незнам колко пъти, което прави източника на инфото на не повече от 1000-1500 години.Спрямо милиардите години необходими за еволюция си е направо миг това сътворение! Хах

2. Уредите и съставките, необходими за Сътворението са описани твърде мъгляво
... не знам някой да има спомени когато е бил сперматозоид за да може да опише необходимите уреди и момента как аджиба баща му го е сътворил.След като се пръкнеш на белият свят ти трябват още поне десетина години за да се сетиш най-вече някой да ти даде линк или сам да попаднеш на художествено научно показно филмче с участието на богини със силикон и богове с атлетични тела. Та така и ние людете вече сме стигнали възраста 10 годинки и си задаваме въпросите как се е създала материята / елементарни частици, атоми, молекули, полимолекули/. Защо има нещо, като нищото е по-лесно не изисква енергия, информация и всякакви там ресурси? От къде се взеха всички физични константи във Вселената, които я водят по точно определен път. Как оживяха камъните и пясъка и т.н. и т.н. като чета дебелите книги на „науката” не срещам по- немъгливи описания. Хах
3. Протичането на процеса е предадено със свои думи от авторите и липсват критерии за отчитането му.
...процесът е описан от авторите на такова ниво на каквото са били и те, смешно за нас.Дарвин създава своята теория на еволюцията в средата на XIX в., по времето на Гражданската война в САЩ. По онова време неговата идея изглежда атрактивно логична и правдоподобна за много хора. Според нея животът е възникнал от развитието на някои форми на безжизнената материя и енергия, което е довело отначало до появата
на прост живот, а по-нататък този прост живот се е развил постепенно, без намеса на външни сили и фактори, в по-висшите форми на живот. Така възникват от случайни стечения на обстоятелствата най-простата биологична клетка, след нея идва амебата; от амебата израстват безгръбначните; след тях идват гръбначните риби, земноводните, влечугите, птиците, бозайниците и накрая възниква човекът. Дарвин разработва своята теория, без да разполага с постиженията на съвременната наука, без лабораторни изследвания,с които да провери своите основни твърдения, без възможността да обсъди с висококвалифицирани учени-професионалисти тезите на собствената му теория. Тя е приета априори, като единствено оспорваща творението, а не като доказана такава?

5.Статистическата обработка също липсва, поради което изводите се базират изцяло на устни съобщения от личности, чието съществуване само по себе си е под съмнение!!!
...аз също подлагам на съмнение съществуването на такива реални личности. Тя и Илиада е записана по устни съобщения, но благодарение на описанията и беше открита Троя. Принципно съм съгласен, че е невъзможно някой да опише сътворението, защото по време на акта не е съществувал наблюдател, но мозъчните гимнастики наистина водят до неумолими въпроси за които науката даже и не си мърда пръста за да отговори.Тя по принцип не може да изследва и даде отговор на тези въпроси. Та за туй съм с еднакво неодобрително възприятие и към науката и към Библията. И двете са нагласени и натъкмени и въпреки всичко не могат да дадът необходимите доказателства за най-важните въпроси пред човечеството./ Впрочем Библията дава, като заявява, че причината е Създател-Творец./ След като за наука се дават толкова ресурси /пари, време, лаборатории, мозъчен капитал/ и накрая резултата е "нищо "?!
Да направихме компютър, атомна бомба, ракета, но сме на същите тези милиарди години от които има нужда еволюцията от правилните отговори. Аз уж щях на майтап да пиша пък какво ми стана?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: rockbul
Категория: Забавление
Прочетен: 717330
Постинги: 220
Коментари: 541
Гласове: 1118
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031